Sanebox pro čistý mailbox - kalkulace návratnosti investice (ROI)

Pro začátek pár výchozích faktů

Parametr Vysvětlení Zdroj
90 vteřin
Průměrný čas, který potřebuje člověk k přečtení jednoho e-mailu a následnému návratu pozornosti zpět k práci  Danwood Group
58% e-malů není důležitých
Dle interních statistik Sanebox z analýzy miliard e-mailů uživatelů služby je pouze 42% důležitých. Tj. takových, které systém Sanebox a sami uživatelé přesunuli / ponechali v hlavní složce. Data jsou sesbírána za poslední 3 roky.   Sanebox Internal data
23% pracovního času
8,9 hodin týdně
463 hodin ročně
Tolik času spotřebuje průměrný zaměstnanec procesováním svých e-mailů    McKinsey Global Institute

 

Převedeno do řeči peněz v podmínkách ČR (pesimistická varianta*) 

Parametr Vysvětlení Zdroj
24.806,- Kč Průměrná měsíční mzda   Český Statistický úřad (1. čtvrtletí 2014)
2016 hodin Celkový počet pracovních hodin v roce 2014  Plánovací kalendář
269 hodin Tolik průměrný zaměstnanec za rok stráví čtením nedůležitých e-maiů    463 hodin zpracováním e-mailů z čehož je 58% nedůležitých
39.812,- Kč Ročně stojí čas zaměstnance ztracený procesováním nedůležitých e-mailů   148 ,- Kč je průměrná hodinová mzda (viz. výše)
9.360,- Kč Ročně jsou náklady na Sanebox Executive, který eliminuje nedůležité e-maily  780,- měsíčně za službu

Průměrná úspora nasazením systému Sanebox je tedy 30.452,- Kč ročně na jednoho uživatele !!! A to představuje návratnost investice (ROI) 3 měsíce !!!

CHCI ZDARMA VYZKOUŠET

*) pesimistická varianta počítá s celkovou průměrnou mzdou v ČR. Průměrná mzda zaměstnanců schopných a pracujících s e-maily bude pravděpodobně o nejméně 10-20% vyšší. Např. průměrná měsíční mzda pracovníků v IT je 48.188,- Kč

 
Flexity

Ochrana firemních dat na chytrých zařízeních

Komplexní platforma pro ochranu firemních dat na chytrých zařízeních iOS, Android a Windows. Umožní data odzálohovat, granulárně obnovit i migrovat mezi platformami. Vše řídíte centrálně z jedné příjemné ovládací konzole. Samozřejmá je pak integrace do podnikové infrastruktury, neboformou cloud služby (SaaS)

Více
6c6c

Vítejte ve světe internetu věcí

Dnes už je to jasné. Internet věcí už je a do budoucna bude stále rozsáhlejší, propojenější a komplexnější. Co si pod tím ale vlastně představit? Rádí vám představíme dostupné řešení ...

Více

Bezpečnost a správa chytrých zařízení

Kompletní řešení pro "Enterprise Mobility Management". Chytré telefony jsou otevřenou bránou k firemním datům a infrastruktuře a je více než vhodné tuto bránu sledovat, zabezpečit a kontrolovat. S řešením Famoc získáte hodně muziky za málo peněz a chytré zařízení dostanete pod bezpečnou kontrolu.

Více
Flexity

Pokročilé podnikové Wi-Fi sítě

Přestaňte se o vaší wi-fi starat, ARUBA Networks se o ni sama postará za vás. ARUBA je nenáročná síť pro náročné zákazníky, která se vyznačuje svoji vysokou odolností a kvalitou zpracování, neznatelnými náklady na správu a unikátními funkcemi jako trvalé automatické ladění dle okolního rušení a špičkový fast-roaming.

Více
Stormware

Mobilní spolupráce nad firemními dokumenty

Potřebujete bezpečně a automaticky synchronizovat své soubory na chytré mobilní zařízení ? Nebo bezobslužně zálohovat každou uloženou verzi dokumentu ? A co třeba týmová spolupráce nad dokumenty k projektu, kde založíte dokument a všichni v týmu ho okamžitě mají k dispozici na tabletu, nebe telefonu ? Řešení Storware Kodo toto jednoduše zajistí...

Více